Tin tức

Theo quy định trong Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động, mức lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi:

Từ 01/01/2016 đến 31/12/2017:
+ Lương chính
+ Phụ cấp ghi trên hợp đồng
Trước 1/1/2016: Chỉ đóng trên lương cơ bản (Lương chính)

Từ 01/01/2018: 
+ Lương chính
+ Phụ cấp ghi trên hợp đồng
+ Các khoản bổ sung khác liên quan đến quá trình thực hiện công việc đi kèm tiền lương tháng.

Ngoài ra các chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, ... không tính vào tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN.

DN cần làm:
DN cần chuẩn bị hợp đồng lao động, trong đó phân biệt rõ các khoản phụ cấp, các khoản bổ sung khác, và ghi rõ các chế độ phúc lợi khác phải trả cho người lao động vào mục khác trong hợp đồng lao động.

Bài viết liên quan