Tin tức

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội: Tỷ lệ các khoản trích theo lương năm 2016 bao gồm:

- Bảo hiểm xã hội (BHXH).

- Bảo hiểm y tế (BHYT).

- Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

- Kinh phí công đoàn (KPCĐ).

1. Tỷ lệ các khoản trích theo lương (BHXH - BHYT - BHTN - KPCD) áp dụng từ 1/12/2015: (theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam: Quy định tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, bảo BHTN năm 2016 cụ thể như sau:)

 

Các khoản trích theo lương

Đối với DN (tính vào Chi phí) (%)

Đối với người LĐ (Trừ vào lương) (%)

Cộng (%)

1. BHXH

18

8

26

2. BHYT

3

1,5

4,5

3. BHTN

1

1

2

Cộng (%)

22%

10,5%

32,5%

4. KPCĐ 2 %    

 

Kết luận: Hàng tháng:

- DN phải đóng cho Cơ quan BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ đóng là 32,5 %.

- Và đóng cho Liên đoàn lao động Quận, Huyện tới tỷ lệ đóng là: 2% (DN phải chịu toàn bộ khoản này và được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN.)

Riêng khoản BHXH được quy định cụ thể như sau:

- Trích vào lương của NLĐ tỷ lệ: 8% để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

- DN phải đóng tỷ lệ: 18% để đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất

2. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN:

- Tiền lương đóng hàng tháng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: Là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động.

+) Mức tiền lương tháng thấp nhất để đóng BHXH:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Chú ý: Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

b. Mức tiền lương tháng tối đa để đóng BHXH:

- Tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

Từ ngày 1/5/2016 mức lương cơ sở là: 1.210.000 theo Nghị quyết 99/2015/QH13 Hà Nội, ngày 11/11/2015 của Quốc hội. (Hiện tại là 1.150.000)

Lưu ý:

- Từ 01/01/2016: Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.

- Từ ngày 01/01/2018 trở đi: Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

- Người lao động có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều DN khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

3. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:

Theo điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định các đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:

- Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Chú ý: Từ ngày 01/01/2018: Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải tham gia.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực, DN phải làm thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH.

Bài viết liên quan