Phần mềm quản lý Gara SHIFTService

SHIFTServise là một  dòng sản phẩm phần mềm quản lý dành cho các Gara ô tô trong và ngoài nước. 
SHIFTService là sản phẩm chuyên dụng giành cho các cá nhân, công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo hành ô tô. 
Với SHIFTService dịch vụ báo giá và sửa chữa của cty sẽ được thực hiện và kiếm soát trên một hệ thống khép kín từ lúc xe vào đến khi xe ra. Nhân viên, tổ sửa chữa từng bộ phận có thể thao tác trực tiếp vào hệ thống trong phạm vi quyền được và được phân quyền